O nás
Spolek Senioři 2016, z.s. byl zapsán do spolkového rejstříku dne 10. února 2016 s cílem integrace seniorů do kolektivu za účelem organizování společných zájmových činností, poznávání, aktivního odpočinku, přednášek, pořádání společných výletů a jiných volnočasových aktivit.

Dalo by se tedy říci, že jsme mladí. Ale není to tak zcela pravda. S novým názvem navazujeme totiž na více než dvacetiletou tradici bývalých rekreačních komisí Svazu důchodců České republiky, které působily nejdříve v Praze 10 a později i v rámci Městského výboru SDČR Praha.

V nové formě spolkové činnosti chceme pokračovat v dosavadní tradici a novými podněty přispívat k jejímu zkvalitnění a dosažení cíle se kterým byl Spolek založen.