Vážené seniorky a vážení senioři, milí přátelé! 

Spolek Senioři 2016, z.s.  připravil nabídku akcí s cílem nabídnout seniorům  příjemné využití volného času, poznat něco nového a také potkat se s přáteli.  Nabídku jsme složili z oblíbených akcí minulých let, ale i z nových akcí v zajímavých lokalitách jak doma tak v zahraničí.
Poznáváme hlavně domácí  „luhy a háje“ včetně hradů a zajímavostí ve městech i v přírodě. Opět jsme vybrali několik termínů na lázeňské pobyty a zamíchali do nabídky i trošku turistiky, pěší i cyklo. Stále více si získávají oblibu jednodenní výlety autobusem po Čechách, i těch najdete v nabídce dost. Turistické vycházky jsou zatím naplánovány jen tři, ale postupně budeme další termíny doplňovat na naše webové stránky, nezapomeňte je sledovat!
Zahraniční nabídka je bohatá a vychází z toho, že jsme díky covidu museli „sedět doma“, tak se těšíme jak na poznávací zájezdy, tak na teplé moře.
Loni jsme v úvodníku psali o tíživé ekonomické situaci způsobené covidem, letos se to nezměnilo, jen důvodů je víc. Nárůst cen většiny služeb se odráží i v cenách námi organizovaných akcí na rok 2023. V některých případech jsou ceny v době vydání naší nabídky ještě v jednání. Sledujte proto naše webové stránky, kde budou ceny po ukočení jednání zveřejňovány. Ceny jsou kalkulovány k 21.11.2022 a je možné, že někteří ubytovatelé nebo dopravci budou ještě ceny měnit bude-li pokračovat růst cen energií a pohonných hmot.

Jak se bude objednávat? Pečlivě si přečtěte následující text!

1/ Akci, kterou si vyberete, rezervujte neprodleně a to pouze telefonicky (neakceptujeme SMS, e-mail ani hlasové schránky)  u organizátora, který je v seznamu na prvním místě; ten s Vámi dohodne způsob doručení přihlášky a zaplacení zálohy nebo úhrady akce.

2/ Zálohy nebo úhrady akce budou hrazeny v průběhu ledna 2023 způsobem dohodnutým s organizátorem.
Preferujeme zaslání peněz na bankovní účet organizátora a přihlášky e-mailem.
Ve výjímečných případech, pokud bude nutné hradit zálohu hotově, budeme k dispozici každé
lednové pondělí od 10 – 14 hod. v našem sidle,  Donovalská 2331/53, Praha 4 – Chodov (Farní kostel poblíž Chodovské tvrze).
V dalších měsících  již jen 10 – 12 hod.
Pokud nezaplatíte zálohu do konce ledna 2023 a nemáte dohodu s organizátorem o jiném termínu platby, máme za to, že na akci nereflektujete.

3/ Sledujte nás na webu, najdete zde:
- aktuální informace o volných místech v našich akcích (budou uváděny od února 2023)
- zařazení případných nových akcí
- nabídka kulturních programů se zvýhodněnou cenou pro seniory                                      
                          Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru našich akcí!

Stornovací podmínky u tuzemských akcí
Manipulační poplatek za storno je 100 Kč. Zrušení účasti na akci je vždy nutné oznámit písemnou formou např. SMS nebo e-mailem pořádající organizátorce.  Pokud při stornování účasti na akci pořádané spolkem není náhradník, je nutné zaplatit podíl na dopravu. Částka za stravu a pobyt bude vrácena dle stornovacích podmínek poskytovatele služeb. Finanční vyrovnání s účastníkem akce bude provedeno po závěrečném vyúčtování akce.
Stornovací podmínky u zahraničních zájezdů:
U zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi platí stornovací podmínky příslušné cestovní kanceláře. Vyžádejte si je u organizátorky zájezdu. Zrušení účasti na zájezdu do zahraničí je nutné oznámit písemnou formou (SMS, e mail) konkrétní organizátorce.
Pojištění
U akcí pořádaných spolkem v tuzemsku není nutné cestovní pojištění, ale je možno individuelně si sjednat připojištění s pojišťovnou (např. Úrazové). Při cestách do zahraničí je cestovní pojištění povinné a každý účastník je uzavírá individuálně,  pokud není obsaženo v ceně zájezdu. Doporučujeme uzavřít pojištění včetně storna.


Prosinec 2022