Vážené seniorky a vážení senioři, milí přátelé! 

Spolek Senioři 2016, z.s.  připravil nabídku akcí s cílem nabídnout seniorům  příjemné využití volného času, poznat něco nového a také potkat se s přáteli.  Nabídku jsme složili z oblíbených akcí minulých let, ale i z nových akcí v zajímavých lokalitách jak doma tak v zahraničí.
Poznáváme hlavně domácí  „luhy a háje“ včetně hradů a zajímavostí ve městech i v přírodě. Opět jsme vybrali několik termínů na lázeňské pobyty a zamíchali do nabídky i trošku turistiky, pěší i cyklo. Stále více si získávají oblibu jednodenní výlety autobusem po Čechách, i těch najdete v nabídce dost. Vycházky s podporou MHD  jsou zatím naplánovány jen na první pololetí, ale postupně budeme další termíny doplňovat a najdete je na našich webových stránkách, nezapomeňte je sledovat!
Zahraniční nabídka je bohatá, naplánovali jsme hlavně akce za poznáním krajin našich blízkých i vzdálených sousedů. Milovníci teplého moře si také přijdou na své.
Loňský nárůst cen většiny služeb se zatím neuklidnil a ceny pro rok 2024 bohužel stoupají. V některých ubytovacích zařízeních nám nabídli pouze orientační cenu s tím, že v lednu, podle situace s energiemi, nám ji potvrdí. I přesto se snažíme hledat ubytovatele i dopravce takové, kteří nám, seniorům, nabídnou své služby za přijatelné ceny.

Sledujte proto naše webové stránky www.seniori2016.com , kde budou ceny po ukočení jednání zveřejňovány. Ceny jsou kalkulovány k 20.11.2023.
Jak se bude objednávat? Pečlivě si přečtěte následující text!

1/ Akci, kterou si vyberete, rezervujte neprodleně a to pouze telefonicky u organizátora, který je v seznamu na prvním místě; ten s Vámi dohodne způsob doručení přihlášky a zaplacení zálohy nebo úhrady akce. Neakceptujeme SMS, e-mail (pouze paní Kovářové se můžete hlásit mailem) ani hlasové schránky.

2/ Zálohy nebo úhrady akce budou hrazeny v průběhu ledna 2024 způsobem dohodnutým s organizátorem.
Preferujeme zaslání peněz na bankovní účet organizátora a přihlášky na jeho  e-mail.
Ve výjímečných případech, bude-li nutné hradit zálohu hotově, budeme k dispozici vždy v pondělí
od 10 – 12 hod. v našem sidle,  Donovalská 2331/53, Praha 4 – Chodov (Farní kostel poblíž Chodovské tvrze).
Pokud nezaplatíte zálohu do konce ledna 2024 a nemáte dohodu s organizátorem o jiném termínu platby, máme za to,
že o akci nemáte zájem.

3/ Sledujte nás na webu www.seniori2016.com, najdete zde:
- aktuální informace o volných místech v našich akcích (budou uváděny od února 2024)
- zařazení případných nových akcí
- nabídka kulturních programů se zvýhodněnou cenou pro seniory                                     
                          Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru našich akcí!Stornovací podmínky u tuzemských akcí

Manipulační poplatek za storno je 100 Kč. Pokud při stornování účasti na akci pořádané spolkem není náhradník, je nutné zaplatit podíl na dopravu. Částka za stravu a pobyt bude vrácena dle stornovacích podmínek poskytovatele služeb. Finanční vyrovnání s účastníkem akce bude provedeno po závěrečném vyúčtování akce.

Stornovací podmínky u zahraničních zájezdů
U zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi platí stornovací podmínky příslušné cestovní kanceláře.

Pojištění
U akcí pořádaných spolkem v tuzemsku není nutné cestovní pojištění, ale je možno individuelně si sjednat připojištění s pojišťovnou (např. Úrazové). Při cestách do zahraničí je cestovní pojištění povinné a každý účastník je uzavírá individuálně,  pokud není obsaženo v ceně zájezdu. Doporučujeme uzavřít pojištění včetně storna.