Poř. č

Místo, popis

Termín 
podzim 2024

Sraz

Organizují


Praha Hradčany, Jelením příkopem s průvodkyní paní Vrbatovou, cca 3 km, se zastávkami počítejte 2 hodiny až na Klárov, kde bude architektonické překvapení. Rokle je oblíbeným místem procházky. Kromě zalesněných svahů zde naleznete Masarykovu vyhlídku s výhledem na Pražský hrad, tereziánský násep s bývalým domkem medvědáře, plastiky a umělou jeskyni.

24.9.

sraz v 10,30 na stanici tramvaje č. 22 Pohořelec

Kovářová737917 090
olga.kovarova@post.cz