Podmínky účasti na akcích spolku - stornopodmínky

1/ Přihlášení na akci a její úhrada
Účast je podmíněna podáním řádně vyplněné přihlášky spolku příslušnému organizátorovi a úhradou zálohy ve výši cca 50% předběžné ceny akce, která musí být uhrazena do konce ledna, jinak bude rezervace zrušena. Termín doplatku bude uveden na informačním letáku a při jeho nedodržení bude zájemce z akce vyřazen.

Zvýšit předběžnou cenu akce lze pouze výjimečně dojde-li k prokazatelným změnám ovlivňujícím cenu, např. měnový kurz, cena nafty, energií a podobně.

2/ Stornovací podmínky u tuzemských akcí
Manipulační poplatek za storno je 100 Kč. Zrušení účasti na akci je vždy nutné oznámit písemnou formou např. SMS nebo e-mailem pořádající organizátorce. Pokud při stornování účasti na akci pořádané spolkem není náhradník, je nutné zaplatit podíl na dopravu. Částka za stravu a pobyt bude vrácena dle stornovacích podmínek poskytovatele služeb. Finanční vyrovnání s účastníkem akce bude provedeno po závěrečném vyúčtování akce.

3/ Stornovací podmínky u zahraničních zájezdů:
U zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi platí stornovací podmínky příslušné cestovní kanceláře. Vyžádejte si je u organizátorky zájezdu. Zrušení účasti na zájezdu do zahraničí je nutné oznámit písemnou formou (SMS, e mail) konkrétní organizátorce.

4/ Pojištění
U akcí pořádaných spolkem vtuzemsku není nutné cestovní pojištění, ale je možno individuelně si sjednat připojištění spojišťovnou (např. Úrazové). Při cestách do zahraničí je cestovní pojištění povinné a každý účastník je uzavírá individuálně, pokud není obsaženo vceně zájezdu. Doporučujeme uzavřít pojištění včetně storna.